Savetovanje

Savetovanje je deo svakog projekta koje se pažljivo priprema za klijenta. Na osnovu prikupljenih podataka o potrebama klijenta, dobijenih rezultata istraživanja u kombinaciji sa postojećim podacima iz Medijanine baze podataka pomažemo klijentima u daljim orijentacijama za uspešan nastup na tržište.

Kontinuirani projekti

Uvid u potrošače,
robne marke i
tržišta na klik.

Istraživanja na zahtev klijenta

Ad hoc istraživanja
za sve vaše
specifične potrebe.

Metode

Istražujemo koristeći mnogo kvalitativnih i kvantitativne metode.