Metode

Odgovore na istraživačka pitanja tražimo kroz različite kvalitativne i kvalitativne metode istraživanja.

Online istraživanje CAWI / CASI

Etnografske studije

Telefonsko anketiranje – CATI

Desk istraživanja

Anketiranje licem u lice (F2F) – PAPI / CAPI

MaxDiff Napredne Statističke analize

Napredne statističke analize – Conjoint analiza

Online grupe

Izrada statističkih modela – Kano model

Fokus grupe

Data mining – analiza podataka

Dubinski intervjui

Tajne kupovine

Samopopunjavanje upitnika koji se šalju poštom

Metode kvantitativnog
istraživanja

On line istraživanje CAWI / CASI

Intervjuisanje preko interneta putem računara, tableta ili pametnog telefona radi se odgovaranjem na anketu putem web lokacije posebno dizajnirane i postavljene za ovu svrhu. Kao i kod intervjuisanja licem u lice, i audio-vizuelni alati mogu se koristiti u online anketama.

Telefonsko anketiranje – CATI

Telefonsko intervjuisanje jedna je od najosnovnijih i najčešćih metoda prikupljanja podataka. Da bi se sprovela ova vrsta intervjua potreban je poseban softver koji omogućava da se upitnik programira u elektronskoj formi.

Anketiranje licem u lice (F2F) – PAPI / CAPI

Mi koristimo anketiranje licem u lice (F2F) za duže i složenije ankete, jer ispitaniku može biti lakše da objasni temu i odgovori na sva tražena pitanja. Pored toga, mogu se koristiti alati kao što su slike, uzorci, video i audio primeri. Sprovodimo PAPI (papir i olovka metod) lično intervjuisanje – gde anketar upisuje odgovore na papir i lično intervjuisanje uz pomoć tableta ili mobilnog telefona – CAPI, gde anketar upisuje odgovore u posebno dizajniran računarski program.

Samopopunjavanje upitnika koji se šalju poštom

Samopopunjavanje upitanika se vrši tako da ispitanik dobije odštampani upitnik poštom, a zatim ga lično popuni i vrati poštom Mediani, ova vrsta istraživanja je pogodna za duža i zahtevna istraživanja.

Metode kvalitativnog istraživanja

Online grupe

Unutar grupe na internetu, učesnici se uključuju u diskusiju, ispunjavaju različite zadatke i daju svoje mišljenje i ideje. Internet grupa okuplja ljude različitih profila iz različitih mesta. Učesnici mogu da prilože različite vrste materijala (npr. svoje fotografije, video zapise, relevantne sadržaje sa Interneta) koji pomažu da se bolje razume zadatak. Posmatramo stvarno ponašanje i ne prikupljamo samo podatke o ponašanju.

Fokus grupe

Tokom grupnih diskusija vodi se neformalni razgovor između 6-8 učesnika. Učesnike vodi iskusni moderator koji je posebno pripremljen za svaki projekat. Intervju traje oko 2 sata, tokom kojih učesnici daju puno informacija o svojim mišljenjima, stavovima i uverenjima. Svi učesnici su nasumično odabrani prema ciljevima istraživanja i ne poznaju se. Klijent ima mogućnost praćenja fokus grupa kroz jednosmerno ogledalo, prenos putem interneta uživo i preko TV.

Dubinski intervjui

Dubinski intervju ima oblik opuštenog razgovora o unapred definisanim temama. Dubinski intervju je dovoljno otvoren da bi ispitanik mogao lično da iznese svoje stavove i mišljenje. Upotrebljava se posebno kada želimo da dobijemo stručno mišljenje o određenoj temi, trendovima u toj oblasti ili ako samo želimo detaljnije da upoznamo temu razgovora.

Tajne kupovine

Metoda Tajne Kupovine omogućava testiranje svih elemenata prodajnog iskustva, od urednosti prodajnog prostora do znanja i profesionalizma vaših zaposlenih, što vam može pomoći da poboljšate zadovoljstvo kupaca.

Etnografske studije

Etnografsko istraživanje je jedan od najdubljih metoda upoznavanja potrošača. Istraživač provodi duže vreme sa ispitanikom na terenu, posmatrajući šta rade i posmatra da li korisinici rade ono što kažu da rade. Tako istraživač prikuplja dubinsko razumevanje korisnika, organizaciju i širi kontekst u kom se potrošač (ispitanik) nalazi.

Desk istraživanja

Desk istraživanje je istraživanje koje pokriva pregled postojećih / sekundarnih podataka.

MaxDiff Napredne Statističke analize

MaxDiff analiza nam omogućava da sa većom objektivnom sigurnošću procenimo važnost elemenata oko kojih potrošači donose odluke o kupovini, kao što su preferencija robne marke (brenda), imidž robne marke (brenda), proizvoda ili usluge, sadržaj reklamnih poruka i slično.

Napredne statističke analize – Conjoint analiza

Conjoint analiza vam pomaže da identifikujete karakteristike proizvoda ili usluge koje su najviše uticale na vašu odluku o kupovini i pomaže vam da procenite potencijal na tržištu i optimizirate svoj proizvod ili uslugu za najveću konkurentnost.

Izrada statističkih modela – Kano model

Kano model je efikasna metoda za procenu kvaliteta i konkurentnosti proizvoda ili usluga. Pomoću Kano modela prepoznajemo takođe karakteristike vašeg proizvoda ili usluga koje utiču na zadovoljstvo vaših kupaca.

Data mining – analiza podataka

Data mining – analiza podataka omogućava automatsko pretraživanje informacija u mnoštvu podataka. Pomažemo vam u pretraživanju baza podataka, razumevanju podataka i drugih sadržajima koji mogu u velikoj meri da utiču na vašu poslovnu uspešnost.

Kontinuirani projekti

Uvid u potrošače,
robne marke i
tržišta na klik.

Istraživanja na zahtev klijenta

Ad hoc istraživanja
za sve vaše
specifične potrebe.

Metode

Istražujemo koristeći mnogo kvalitativnih i kvantitativne metode.