Marketing
istraživanje po meri

Pružamo širok spektar marketinških (tržišnih) istraživanja kako bismo podržali razvoj i primenu marketinških strategija.

Percepcija robne marke (Brenda)

Zadovoljstvo i lojalnost korisnika

Prepoznavanje robne marke

Inovacije i testiranje proizvoda

Preferencija robne marke

Imidž robne marke

Testiranje koncepta

Kontinuirani projekti

Efikasnost kampanje

Customer decision journey

Analize brošura i kataloga

Ličnost

Javno mnjenje

Segmentacija

Izlazne ankete

Analiza pogleda i upotrebe proizvoda / usluga

Percepcija robne marke (Brenda)

Procenjujući imidž poslovanja u mogućnosti smo da procenimo šta treba promeniti da bi se poboljšala percepcija robne marke (brenda), kakav je vaš poslovni položaj u poređenju sa vašom konkurencijom i kako vaši korisnici i korisnici konkurentskih proizvoda i usluga doživljavaju robnu marku vaše kompanije.

Prepoznavanje robne marke

Kako bismo odredili prepoznatljivost robne marke, merimo i pratimo kapital brenda, što nam daje sliku o rasprostranjenosti uticaja brenda.

Preferencija robne marke

Preferencija robne marke se odnosi na potencijal marke u odnosu na konkurenciju. Ovi podaci će vam pokazati koliko potencijalnih korisnika vaših proizvoda i usluga je na tržištu, a koliko korisnika razmišlja o upotrebi proizvoda i usluga konkurencije.

Imidž robne marke

Kontinuiranim merenjem prati se kako se vaša robna marka menja tokom vremena, sugerišući prilagođenu komunikaciju kako bi se povećalo poverenje i lojalnost kupaca.

Kontinuirani
projekti

Kontinuirani projekti pomažu klijentu da meri i prati svest o robnoj marki, zadovoljstvo kupaca / korisnika i njihov odnos tokom vremena, kao i da identifikuju trendove i velike promene na tržištu.

Customer decision
journey

Identifikacijom svih dodirnih tačaka korisnika i vašeg proizvoda ili usluga pronaći ćemo najveće razlike između očekivanja korisnika i stvarnog iskustva i osmisliti idealan put kupovine.

Ličnost

Oblikovanje ličnosti omogućava vam bolje razumevanje tipičnih korisnika vaših usluga i proizvoda i time uspešnije kampanje, jer će se proizvodi i komunikacija razvijati sa korisnikom i njegovim potrebama.

Segmentacija

Kroz statističku analizu delimo (potencijalnog) kupca u različite grupe na osnovu njihovog socio-demografskog profila, životnog stila, upotrebe marke, iskustva i potreba.

Analiza pogleda i upotrebe proizvoda / usluga

Analizom stavova korisnika možete steći uvid u njihov odnos prema vašem proizvodu ili usluzi, odgovoriti na pitanja ko, šta, kada, gde i kako se koristi vaš proizvod ili usluga i da li je vaša konkurencija popularnija u jednom ili drugom segmentu.

Zadovoljstvo i lojalnost
korisnika

Istražujući zadovoljstvo korisnika koje ćemo dizajnirati uz pravu kombinaciju metričkog sistema za vas, saznaćete u kojoj meri vaša ponuda zadovoljava očekivanja kupaca i prilagoditi vašu ponudu i komunikaciju u skladu sa tim.

Inovacije i testiranje proizvoda

Testiranje uvećava verovatnoću uspeha vašeg proizvoda ili optimizacije već dizajniraniog proizvoda. Analize takođe procenjuju potencijal uspeha novog proizvoda.

Testiranje koncepta

Pre lansiranja proizvoda/usluge na tržište važno je da testirate koncept. Pomažemo vam da identifikujete potencijalne slabosti, dobijete potvrdu i uporedite ih sa konkurentima.

Efikasnost kampanje

Prethodno testiranje oglašavanja radimo da bismo optimizovali i izmerili uticaj reklame nakon završetka kampanje, ocenjujući performanse prepoznavanja i pamćenja poruka, uticaj na prednost robne marke i promociju odluka o kupovini.