Vijesti

Prisutnost

 Slovenija od 1992. godine
Hrvatska od 1995. godine
Albanija (Mediana sh.p.k.) in
Srbija (Mediana Adria) od 2007. godine
Makedonija (Mediana Marketing solutions) od 2011. godine

Metode kvalitativnog istraživanja


Fokus grupe

 • Grupna diskusija na odredjenu temu se odvija na neformalan način izmedju 6 – 8 ispitanika. Ispitanike vodi iskusan moderator,koji je posebno pripremljen za odredjeni projekat. Diskusija približno traje 2 sata, i za to vreme ispitanici pružaju puno informacija o svom mišljenju, razmišljanju i verovanju.
 • Svi ispitanici su nasumično izabrani i u cilju istraživanja ne smeju se medjusobno poznavati.
 • Naručioc ima mogućnost posmatranja fokus grupa preko jednosmernog ogledala
 • Prednost fokus grupa:
  • Podsticanje pojedinaca na dublje i detaljnije razmišljanje o svojim navikama, verovanjima i mišljenja,
  • Studija učesnika u prirodnom , svakodnevnom okruženju,
  • Mogućnost reagovanja i uključivanje drugih učesnika u grupi,
  • Neposredna interakcija istraživača i učesnika,
  • Identifikacija suptilnih nijansi u izražavanju i značenju.

Mini fokus grupe

Mini fokus grupe deluju po istom principu kao i obične fokus grupe, jedina razlika je u manjem broju učesnika (približno 3-4) . Istraživač tako može više da se posveti učesniku i od njega dobije više i detaljnije informacije nego što bi dobio od obične fokus grupe.

Dubinski intervjui

 • Poglobljeni intervju poteka v obliki sproščenega pogovora o vnaprej določenih temah,
 • Dubinski intervju sa izvodi u obliku slobodnog razgovora o unapred odredjenim temama,
 • Dubinski intervju je dovoljno otvoren, da učesniku omogučava lično izražavanje mišljenja i vidjenja. Dubinski intervju se prvenstveno koristi kada želimo da pribavimo stručno mišljenje o specifičnim temama, trendovima u toj oblasti, ili ako želimo samo detaljno razgovarati na odredjenu temu.
 • Prednost dubinskih intervjua:
  • Mogućnost procene dubinskih informacija, kao uzroka pojave ili akcija, identifikacija specifičnih osećanja

Etnografske studije

 • Etnografske studije spadaju medju najbolje dubinske metode spoznavanja potrošača. Istraživač provodi više vremena na terenu i uz poštovanje utvrdjenih pravila posmatra, šta ljudi rade, evidentira da li rade ono što oni kažu da rade. Etnograf tako dobija dubinsko razumevanje ljudi, organizacija i širi konteks u kome se nalaze.
 • Prednost etnografske studije:
  • Etnografke studije su odličan način za dobijanje informacija sa dubinskim pogledom u društveni i organizacioni kontekst.

Desk istraživanje

 • Desk istraživanje su istraživanja, koja uključuju pregled postojećih / sekundarnih podataka.
 • Prednost desk istraživanja:
  • Na vreme su i finansijski veoma povoljne

Tajna kupovina (“mystery shopping”)

 • Tajna kupovina je jedan od načina, koji nam pomaže, da stvorimo pravu sliku o zadovoljstvu kupaca na prodajnm mestu. Pri ‚‚virtuelnoj‚‚ kupovini potrebno je pratiti i proceniti dogadjaje u odnosu izmedju kupca i prodavca. To je način, pomoću koga je moguće značajno poboljšati prodaju svojih usluga i podići nivo zadovoljstva kupaca. Razultate tajne kupovine treba analizirati sa prethodnim rezultatima tajne kupovine, a ne kao poseban dogadjaj.
 • Prednosti Tajne kupovine:
  • Otkrivanje ključnih elemenata i slabosti procesa pružanja usluga,
  • Fokusiranje prvenstveno na proces usluge i tačno se identifikuju greške.