Vijesti

Prisutnost

 Slovenija od 1992. godine
Hrvatska od 1995. godine
Albanija (Mediana sh.p.k.) in
Srbija (Mediana Adria) od 2007. godine
Makedonija (Mediana Marketing solutions) od 2011. godine

TouchPoint


TouchPoint je metodologija koja meri istraživanje efektivnosti reklamnih kampanji. Poznato vam je da su u današnje vreme potrošači zatrpani oglašavanjem. Advertising tracking studije nisu bitno odmakle od svojih osnova kreiranih još osamdesetih godina, osim u delu uvođenja interneta. I dalje se zasnivaju na prisećanju ispitanika o izloženosti oglašavanju nakon kampanje. Ovde je javljaju dva ključna problema a to su: gubitak podataka samim neprisećanjem ispitanika i subjektivni pojačani utisak TV oglašavanja (mi smo u našim istraživanjima imali situacije gde se ispitanici navodno prisećaju oglašavanja za žestoka alkoholna pića na televiziji u poslednjih 6 meseci). Pristupi merenja izloženosti medijima, štampanim izdanjima i drugim medijima daju podatke o njihovom praćenju ali ne obezbeđuju ključni podatak, a to je da li je potrošač primetio oglasnu poruku plasiranu putem tog medija.
TouchPoint metodologija prevazilazi sva ova ograničenja. Istraživanje se sprovodi u tri faze. U prvoj face to face intervjuom ispitujemo panelistu o upotrebi i stavu prema različitim komunikacionim kanalima, njihovom životnom stilu i navikama, sociodemografiji i ekonomskom statusu. U drugoj fazi panelisti imaju obavezu da u periodu od 7 dana svaki put kada dođu u kontakt sa praćenom robnom markom, SMS porukom pošalju komunikacioni kanal na kome su primetili praćeni brend (TV, radio, novine, letak, razgovor s prijateljima, korišćenje, korišćenje neke druge osobe u okruženje, logotip na pakovanju, plakat, brendirana čaša, natpis na šanku, POS, promotivni materijal itd. ) i svoju ocenu dopadljivosti. Ovim putem dobijamo i tačno vreme izloženosti. U trećoj fazi ispitujemo kompletno iskustvo ispitanika sa brendom.

Analizom svih podataka dobijamo odgovor na pitanja učinka marketing miksa i integrisanih komunikacija i utvrđujemo realni uticaj svakog touchpointa posebno (izloženost, dopadljivost, utisak). Optimizuje se multimedijalni pristup komunikacije sa potrošačem. Takođe jako je bitno da je moguće vršiti korektivne akcije tokom same kampanje, zato što je naručiocu omogućeno praćenje rezultata u realnom vremenu.