Vijesti

Prisutnost

 Slovenija od 1992. godine
Hrvatska od 1995. godine
Albanija (Mediana sh.p.k.) in
Srbija (Mediana Adria) od 2007. godine
Makedonija (Mediana Marketing solutions) od 2011. godine

Istraživanje po meri naručioca


 

Uz podatke iz već realizovanih i kontinuiranih istraživanja, možete naručiti i neko od istraživanja za specifične potrebe:

segmentaciju tržišta i identifikaciju ciljnih grupa, pozicioniranje robne marke na tržištu, merenje odnosa između robnih marki i potrošača, istraživanje javnog mnjenja, testiranje oglasnih poruka, merenje učinka oglašavanja, merenje zadovoljstva stranaka uslugama preduzeća, merenje zadovoljstva zaposlenih, testiranje novih proizvoda i usluga.

 


Upravljanje robnim markama

  Nudimo vam istraživanja koja će podupreti razvoj, kreiranje i sprovođenje strategije robnih marki.


Potrošači

  Merimo odnos potrošača prema robnoj marki, segmentiramo potrošače u grupe ili kategorije, otkrivamo njihove navike i stavove u vezi proizvoda i usluga, navike u kupovini, namere kupovanja.


Oglašavanje i sponzorisanje

  Nudimo vam celovita komunikacijska rješenja pri razvoju oglasa ili kreativnih rješenja, koja će vam biti od pomoći pri traženju optimalnih rešenja za marketinške akcije.


Mediji

  Istraživanja o odnosu prema različitim komunikacijskim kanalima.


Javno mnjenje

  Istraživanja javnog mnjenja daju vam odgovore na aktualna društveno-politička pitanja.


Tržište

  Istraživanja tržišta pomažu vam pri odluci o što učinkovitijem ulasku na tržište, kako zadržati ili povećati tržišni udeo, pri analizi stanja na tržištu, proveri tržišnog potencijala, repozicioniranju itd..


Istraživanje organizacione klime

  Istraživanja organizacijske klime su važan alat za postavljanje interne strategije – vođenja zaposlenih.


B2B istraživanje

  Pored istraživanja krajnjeg korisnika imamo dugogodišnje iskustvo pri realizaciji B2B istraživanja međuorganizacijskih tržišta.